Avelshanar

 
 
 
 
CH*Nektarin "Cesar"  Vivalavita*RU  import från Ryssland  Sibirisk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fd avelshanar numera KASTRAT

 

 

Sibirisk hane Aanainas CASPER Borya   KASTRAT
 

HCM, normalt 20160613 Vet Björn Åblad

Felv/Fiv negativt
PK-brist normal
A-AB blod ej bärare av b blod
Troligen bärare av golden anlag 
Väger vid 8 månader 3.7 kg
Världens socialaste och gosigaste katt
Finns på Smögen
 
Stamtavla
https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/405184
 
 
 

Aanainas Atlas  KASTRAT